close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 26 stycznia 2018

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zamierza zorganizować na przełomie sierpnia i września 2018 r. kilkudniowy Światowy Zlot Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zasadnicza część odbędzie się w Warszawie, a głównym przedsięwzięciem będzie udział zaproszonych gości w obchodach Dnia Weterana w dniu 1 września 2018 r.

  Urząd, jako organizator obchodów, pokryje koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia weteranów i ich opiekunów.

   

  Ambasada RP w Lublanie uprzejmie prosi wszystkie osoby z uprawnieniami kombatanckimi, jak również grupę weteranów II wojny światowej i II konspiracji niepodległościowej, którzy nigdy nie występowali z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich o kontakt z naszą placówką w celu przekazania szczegółów dotyczących Zlotu i umożliwienia udziału jak największej liczbie osób. Jeżeli są Państwo w posiadaniu informacji o osobach spełniających ww. kryteria, uprzejmie prosimy o przekazanie im informacji o wydarzeniu i ew. udzielenie pomocy w nawiązaniu kontaktu z Ambasadą.

   

  Prosimy o kontakt telefoniczny: +386 1 436-54-50 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: lublana.amb.sekretariat@msz.gov.pl.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: