close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI SŁOWEŃSKO-POLSKIEJ

 •  
  TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI SŁOWEŃSKO-POLSKIEJ


  Towarzystwo Przyjaźni Słoweńsko-Polskiej powstało w 1996 roku z inicjatywy grupy Polaków i słoweńskich przyjaciół Polski. Członkowie Towarzystwa wywodzą się z różnych zawodów i reprezentują wszystkie regiony Słowenii. Celem działalności jest przede wszystkim powiązanie Polski i Słowenii na różnych poziomach, począwszy od bezpośrednich kontaktów pojedynczych ludzi, poprzez kontakty różnych grup, np. malarzy, pisarzy, chórów, zespołów folklorystycznych, pielgrzymów, itd. - poprzez współpracę szkół, do współpracy gospodarczej i do potworzenia trwałych związków pomiędzy miastami i gminami.

  Drugim celem jest prezentacja polskiej kultury w Słowenii i informowanie Słoweńców o współczesnej Polsce.

  Formy realizacji tych celów są różne. We współpracy z polskimi partnerami Towarzystwo organizuje w Słowenii i w Polsce plenery malarskie z udziałem malarzy z obu krajów, wieczory poezji polskiej, koncerty z udziałem polskich wykonawców.

  W 1999 roku Towarzystwo wydało z okazji wizyty Ojca Świętego w Słowenii tomik jego poezji, przetłumaczonych na język słoweński przez profesora Nika Ježa.

  Po dwóch latach starań udało się doprowadzić do współpracy Liceum Arcybiskupiego w Lublanie z Katolickim Liceum Ojców Pijarów w Krakowie. Doświadczenia wyniesione z tej współpracy Towarzystwo ma zamiar wykorzystać w tworzeniu związków pomiędzy innymi szkołami.

  W ramach Towarzystwa działa Forum Gospodarcze, którego prezesem jest pan Janko Deželak z Nowego Banku Lublańskiego. Forum ma swoje sesje przynajmniej raz w roku. Udział w sesjach biorą przedstawiciele przedsiębiorstw współpracujących z Polską, przedstawiciele banków i Słoweńskiej Izby Gospodarczej.

  W marcu 2000 roku Towarzystwo podjęło kroki mające doprowadzić do współpracy Zakopanego i Kranjskiej Góry.

  Przewodniczącym Rady Wykonawczej i Prezesem Towarzystwa Przyjaźni Słoweńsko-Polskiej jest dr Janusz Klim
  adres Towarzystwa:
  Trg OF 14
  1000 Ljubljana
  SLOVENIJA
  Telefon i faks:
  +386 1 2316-235
  e-mail: janusz.klim@t-2.net

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: