close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

 • Historia języka polskiego

   

  Język polski jest jednym z zachodniosłowiańskich języków indoeuropejskich, który zaczął się kształtować w X wieku. Decydującym czynnikiem, który wpłynął na jego powstanie był rozwój państwa polskiego. Ocenia się, że język polski jest językiem ojczystym dla ok. 44 milionów ludzi na świecie, mieszkańców Polski oraz Polaków zamieszkałych za granicą (Polonia).

   

  Jako język fleksyjny ma 7 przypadków, dwie liczby, trzy rodzaje w liczbie pojedynczej i dwa w mnogiej. Do czasowników stosuje się kategorie: osoby, czasu, trybu, strony i aspektu. Zachowały się w nim samogłoski nosowe, co jest wyjątkiem wśród języków słowiańskich. Odróżnia go od nich także akcent, który pada na przedostatnią sylabę (w innych językach słowiańskich akcent jest ruchomy).

   

  Już w XII wieku Polacy przyjęli alfabet łaciński do zapisu użytkowanego języka, co w związku z niewystarczająca liczbą funkcjonujących znaków do zapisu specyficznych dźwięków (głownie spółgłosek średniojęzykowych ciszących - pisanych dziś ć, ś, ź, samogłosek nosowych - pisanych dziś ą, ę,  a także spółgłosek dziąsłowych szumiących - pisanych dziś cz, sz, ż), spowodowało konieczność adaptacji alfabetu do języka użytkowego. W ten sposób, na przełomie wieków ukształtowała się polska ortografia, czyli zbiór zasad regulujących zapis słów języka (także zasady interpunkcji). Ewolucja zasad ortograficznych jest procesem żywym i trwa do najnowszych czasów.

   

  Liczbę osób uczących się języka polskiego na szacuje się na ok. 10 000 osób na całym świecie. Wielu z nich podejmuje jego naukę na uczelniach i w szkołach językowych w Polsce.

   

   

   

  Dla dzieci:

   

   

  • Polska szkoła: http://www.polska-szkola.pl/
   Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

    

  • Polska dla dzieci: http://www.kula.gov.pl/
   Kultura w sieci dla dzieci. Multimedialna strona pozwalająca dziecku poznać Polskę, a w szczególności kulturę regionalną. Całość opatrzona komentarzami lektorskimi i animacjami.

    

  • Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: http://www.orpeg.pl/
   Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) wspiera i promuje uczenie się języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia, umożliwiamy uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju. Zachęcamy polską młodzież do kontaktu z językiem polskim i polską kulturą, uczenia się on-line, kształcenia na odległość, korzystania z oferty dydaktycznej szkolnych punktów konsultacyjnych oraz współpracujących z ORPEG-iem nauczycieli i ośrodków polonijnych. Udostępniamy polskie podręczniki i pomoce dydaktyczne, prowadzimy działalność doradczą, wspieramy rozwój zawodowy nauczycieli pracujących za granicą, docierając do najodleglejszych miejsc na całym świecie. Nasza działalność umożliwia kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz wspomaga oświatę polonijną i polskojęzyczną
    

  Podręczniki do nauki języka polskiego:

   

  Język polski dla dzieci:

   

  • Szelc-Mays Magdalena: Tańce malowane - Podręcznik dla dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym, Universitas, Kraków 2003.
  • Szelc-Mays Magdalena: Moje literki, Universitas, Kraków 2002.

   

  Poziom A0:

   

  • Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska: Start 1 Survival Polish

   

   Poziom podstawowy (A1, A2):

   

  • Dąbrowska Anna, Łobodzińska Romana: Polski dla cudzoziemców, Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
  • Gołkowski Marek, Kiermut Anna, Kuc Maria, Majewska - Mayers Małgorzata: Gdybym znał dobrze język polski..., Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1997.
  • Gałyga Danuta: Ach, ten język polski,Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2002.
  • Janowska Aleksandra, Pastuchowa Magdalena: Dzień dobry, ! Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999.  
  • Kotyczka Józef, Mówimy po polsku. T. 1 Instytut Polonijny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.  
  • Kucharczyk, Janusz: Zaczynam mówić po polsku, Wing, Łódź 1995.
  • Kurzowa Zofia: Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego, Universitas, Kraków 2005.
  • Lechowicz Jolanta, Podsiadły Joanna: Ten, ta, to - ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Wing, Łódź 2001.
  • Lipińska Ewa: Nie ma róży bez kolców, Universitas, Kraków 1999.  
  • Małolepsza Małgorzata, Szymkiewicz Aneta: "Hurra", T. 1., Prolog, Kraków 2006.
  • Mędak Stanisław: Chcę mówić po polsku, Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996.
  • Mędak Stanisław: Słownik odmiany rzeczowników polskich, Universitas, Kraków 2004.
  • Mędak Stanisław: Praktyczny słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Universitas, Kraków 2004.
  • Miodunka Władysław: Cześć, jak się masz? I - Spotkajmy się w Polsce, Universitas, Kraków 2006.
  • Miodunka Władysław: Cześć, jak się masz? II - Spotkajmy się w Europie, Universitas, Kraków 2006.
  • Miodunka Władysław: Uczmy się polskiego, T. 1., Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa 1996.
  • Pančiková Marta, Stefańczyk Wiesław: Po tamtej stronie Tatr, Universitas, Kraków 2003.
  • Pasieka Małgorzata: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
  • Pelc Teresa: Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne, Wing, Łódź 1997.
  • Serafin Barbara, Achtelik Aleksandra: Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013.
  • Seretny Anna: A co to takiego?, Unieversitas, Kraków 2003.
  • Szelc-Mays Magdalena: Nowe słowa - stare rzeczy, Universitas, Kraków 2004.
  • Szelc-Mays Magdalena: Słowa i słówka, Universitas, Kraków 2003.

   

  Poziom średniozaawansowany (B1, B2):

   

  • Bajor Ewa, Madej Eliza: Wśród ludzi i ich spraw, Warszawa / Łódź 1999.
  • Bartnicka Barbara, Dąbkowski Grzegorz, Jegiel Wojciech: Uczymy się polskiego, Wyd. Takt, Kielce 1998.
  • Burkat Agnieszka, Jasińska Agnieszka: „Hurra”, T. 2, Prolog, Kraków 2006.
  • Garncarek Piotr: Czas na czasownik, Universitas, Kraków 2001.
  • Iglowska Teresa: Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.
  • Klebanowska Barbara: Synonimia składniowa – ćwiczenia dla cudzoziemców, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.
  • Kotyczka Józef u.a., Mówimy po polsku, T. 2, Volk-und-Wissen-Verl., Berlin 1990.
  • Kurzowa Zofia: Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego, Universitas, Kraków 2005.
  • Lewiński Piotr: Oto polska mowa, Wrocław 2001.
  • Lipińska Ewa: Z polskim na ty, Universitas, Kraków 2004.
  • Lipińska Ewa: Nie ma róży bez kolców, Universitas, Kraków 1999.
  • Lipińska Ewa, Dąbka Elżbieta G.: Kiedyś wrócisz tu… gdzie nadwiślański brzeg, T.I, Universitas, Kraków 2003.
  • Lipińska Ewa: Księżyc w butonierce, Universitas, Kraków 2004.  
  • Mędak Stanisław: Co z czym?, Universitas, Kraków 2002.
  • Mędak Stanisław: Praktyczny słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Universitas, Kraków 1997.
  • Mędak Stanisław: Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich, Universitas, Kraków 2005.
  • Mędak Stanisław: Słownik odmiany rzeczowników polskich, Universitas, Kraków 2003.
  • Mędak Stanisław: Liczebnik też się liczy, Universitas, Kraków 2004.
  • Miodunka Władysław: Uczmy się polskiego, T. 2., Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa 1996.
  • Pelc Teresa: Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne, Wing, Łódź 1997.
  • Polakiewicz Leonard A.: Intermediate Polish. A cultural reader with exercises, Wyd. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin 1999.
  • Pyzik Józef: Iść czy jechać?, Universitas, Kraków 2003.
  • Pyzik Józef: Przygoda z gramatyką, Universitas, Kraków 2003.
  • Szelc-Mays Magdalena: Coś wam powiem…, Universitas, Kraków 2006.

   

  Poziom zaawansowany (C1, C2)

   

  • Klebanowska Barbara: Synonimia składniowa – ćwiczenia dla cudzoziemców, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.
  • Lipińska Ewa: Księżyc w butonierce, Universitas, Kraków 2004.
  • Lipińska Ewa: To samo słońce, Universitas, Kraków
  • Lipińska Ewa: Lektury podręczne, Universitas, Kraków
  • Lipińska Ewa, Dąbka Elżbieta G.: Kiedyś wrócisz tu… by szukać nowych dróg i gwiazd, T. II, Universitas, Kraków 2005.
  • Mosiołek – Kłosińska Katarzyna: Formy i normy czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Felberg, Warszawa 2001.
  • Mędak Stanisław: Co z czym?, Universitas, Kraków 2002.
  • Pięcińska Anna: Co raz wejdzie do głowy – już Pyzie z niej nie wyjdzie, Universitas, Kraków 2006.
  • Pyzik Józef: Przygoda z gramatyką, Universitas, Kraków 2003.
  • Pyzik Józef: Iść czy jechać?, Universitas, Kraków 2003.
  • Seretny Anna: Uczyć się czytając – Ćwiczenia rozwijające sprawność czytani

   

  Inne polecane podręczniki:

   

  • Bartnicka Barbara, Satkiewicz Halina: Gramatyka języka polskiego - podręcznik dla cudzoziemców, Wiedza Powszechna, Warszawa 2004.
  • Bajor Ewa, Madej Eliza, Wśród ludzi i ich spraw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 1999.
  • Kaleta Zofia: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
  • Mędak Stanisław: Język polski a la carte. Wybór testów z języka polskiego dla obcokrajowców, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
  • Miodunka Władysław: Uczymy się polskiego, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa 1996.

   

  Słowniki słoweńsko-polskie:

   

  • Bożena Ostromęcka-Frączak, Tone Pretnar: Slovensko-poljski slovar, Ljubljana 1996.
  • Pisk Klemen, Poljsko-slovenski slovensko-poljski evropski slovar, Cankarjeva Založba 2007.

   

  Więcej informacji na temat państwowego egzaminu certyfikowanego z języka polskiego można znaleźć na stronie:  http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/ 

   

  Studia w Polsce:

   

  Portal internetowy informujący o ofercie polskich uczelni w języku angielskim: http://www.studyinpoland.pl/en/

   

  Portal internetowy pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego o ofercie polskich uczelni w językach obcych: http://www.go-poland.pl/

   

  Portal internetowy zawierający oficjalne informacje o kierunkach studiów w języku polskim: http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: