close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • JAK UCZYĆ DZIECKO CZYTAĆ I PISAĆ PO POLSKU

 • 2 kwietnia 2019

  Upowszechnianie wiedzy nt. korzyści wynikających z dwujęzyczności oraz zachęcanie Polonii i Polaków mieszkających za granicą do podtrzymywania znajomości języka polskiego i uczenia dzieci języka polskiego należy - wraz z zadaniem wspierania rozwoju wszystkich form nauczania języka polskiego poza granicami kraju - do priorytetowych zadań polityki polonijnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   

  Niniejszym przekazujemy Państwu  drugą część poradnika o dwujęzyczności - „Jak uczyć dziecko czytać i pisać po polsku?”. Publikacja prezentuje w przystępny sposób zagadnienia z zakresu psychologii językowej i ma na celu wspomóc rodziców i nauczycieli j. polskiego w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania w języku polskim dzieci wychowujących się i pobierających naukę w obcych systemach oświaty jak również dorastających w rodzinach dwujęzycznych. Poradnik ma służyć szerokiemu popularyzowaniu idei dwujęzyczności wśród rodziców dzieci zamieszkałych poza granicami kraju, co ma rosnące znaczenie dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i podtrzymywania znajomości języka polskiego oraz kultywowania tradycji i kultury polskiej wśród dzieci polskich emigrantów.

   

  Oba dokumenty „Dwujęzyczność w praktyce” są dostępne w wersji elektronicznej i gotowe do pobrania ze strony internetowej placówki.

   

   Druga część poradnika o dwujęzyczności - „Jak uczyć dziecko czytać i pisać po polsku?”

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: