close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • POLACY W SŁOWENII

 • Liczebność społeczności polskiej zamieszkałej w Republice Słowenii sięga ok. 500-550 osób. Składają się na nią zarówno Polacy, jak i osoby polskiego pochodzenia. Znaczna część tradycyjnej Polonii osiedliła się na terenie Słowenii jeszcze przed rozpadem Federacyjnej Republiki Jugosławii. Najczęstszym powodem przyjazdów było zawieranie małżeństwa z obywatelami miejscowymi. Także obecnie, mieszane, polsko – słoweńskie małżeństwa częściej decydują się na osiedlenie w Słowenii niż w Polsce.

  Miejsca zamieszkania Polonii i Polaków koncentrują się wokół największych miast i ośrodków gospodarczych kraju: Lublany, Mariboru, Novego Mesta, oraz Kranja. Zdecydowana większość osób legitymuje się wykształceniem średnim i wyższym. Wśród absolwentów szkół wyższych przeważają osoby o wykształceniu medycznym, ekonomicznym i filologicznym.

  Pod względem statusu, przedstawiciele zarówno tradycyjnej Polonii, jak i nowo przybywający obywatele polscy plasują się w lokalnej klasie średniej. Polacy jako grupa narodowościowa nie spotykają się z przejawami dyskryminacji i uprzedzeń, a wspomniane zjawisko małżeństw mieszanych znacząco ułatwia włączenie się w zastane struktury społeczne.

  Jedyną organizacją integrującą słoweńską Polonię jest funkcjonujące od 1997 r. Towarzystwo Przyjaźni Słoweńsko – Polskiej, założone i kierowane przez pana Janusza Klima, lekarza pediatrę zamieszkałego w Słowenii od lat 80. ub. wieku. Działalność TPSP koncentruje się na organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Służy ono także pomocą w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy szkołami i samorządami lokalnymi obydwu krajów, jak również udziela pomocy mediom oraz studentom przygotowującym materiały poświęcone Słowenii i tutejszej polskiej społeczności.

  Nieformalną rolę polonijnego duszpasterza katolickiego pełni ks. Andrzej Gosek, który od 2010 r. jest proboszczem w parafii Lublana-Zalog, położonej ok. 10 km od centrum miasta. Poza stolicą posługę pełni polski duchowny, ks. Rafał Kędzierski w Logatec (40 km od Lublany). Polskim obywatelstwem legitymuje się ponadto kilkoro sióstr zakonnych przebywających w tut. zgromadzeniach.

  Stosunkowo nowym trendem zauważalnym w Słowenii jest delegowanie przez międzynarodowe koncerny (m.in. farmaceutyczne, oponiarskie, medialne) polskiej kadry zarządzającej na średniookresowe kontrakty (zazwyczaj 3-4 letnie). Szacuje się, że obecnie przebywa ok. 20-30 osób zatrudnionych w oddziałach i filiach koncernów posiadających swoje przedstawicielstwa w Słowenii.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: