close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • INFORMACJA O OSZCZĘDNOŚCIACH DEWIZOWYCH W B. JUGOSŁAWII

 • W dniu 28.12.2016 r. w Republice Serbii opublikowano ustawę o uregulowaniu długu publicznego Republiki Serbii z tytułu niewypłaconych oszczędności obywateli zdeponowanych w bankach na terytorium Serbii oraz ich oddziałach  na terytoriach byłych republik Jugosławii („Službeni glasnik RSˮ, nr 108/16).

   

  Ustawa umożliwia obywatelom państw będących w przeszłości republikami b. Jugosławii (z wyjątkiem obywateli Serbii) oraz ich spadkobiercom, zgłaszać roszczenia, poprzez dokonanie odpowiedniego zgłoszenia, dotyczące zwrotu tych oszczędności dewizowych w bankach położonych na terytorium Serbii oraz w filiach tych banków w pozostałych republikach byłej Jugosławii, które zostały złożone w ww. bankach do dnia 27.04.1992 r.

   

  Powyższa informacja może mieć znaczenie dla spadkobierców polskiego pochodzenia lub/i obywatelstwa,  dziedziczących po obywatelach b. Jugosławii (z wyjątkiem obywateli Serbii), którzy od początku lat 90. ub. stulecia mieli problem z realizacją spadków – oszczędności dewizowych ulokowanych na kontach w bankach w Serbii.

   

  Wg informacji Ministerstwa Finansów Republiki Serbii (http://www.javnidug.gov.rs/lat/default.asp), informacja o wzorach zgłoszenia roszczeń powinna być także opublikowana w następujących mediach w krajach będących w przeszłości republikami b. Jugosławii:

   

  w Bośni i Hercegowinie - w dzienniku «Avaz» oraz w dzienniku «Glas Srpske»;

   

  w Chorwacji - w dzienniku «Jutarnji list»;

   

  w Czarnogórze – w dzienniku «Dan»;

   

  w Macedonii – w dzienniku «Dnevnik»;

   

  w Słowenii – w dzienniku «Finance».

   

  Pod linkami znajdują się: tekst ustawy (w j. serbskim), jak również wzory zgłoszenia roszczeń (wzór nr 1, wzór nr 2, wzór nr 3). 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: